Bir İletişim ve Liderlik Kulübü Yolculuğu: Toastmasters

Bir İletişim ve Liderlik Kulübü Yolculuğu: Toastmasters

Mart 2017 de tanıştığım ve Mayıs 2017 de yönetim kurulunda Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığım bir iletişim ve liderlik kulübü olan İstanbul Türkçe Toastmasters Yolculuğumu sizlerle paylaşmadan önce bu yazımızda biraz kulübü, kuruluşunu ve amaçlarını tanımalıyız diye düşündüm.

Toastmasters Nedir?

Toastmasters; isim olarak anlamı “Ziyafette şerefe içilmesini teklif eden kimse, ziyafet başkanı. (kadın ise:toastmistress)” şeklindedir.

Bir İletişim ve Liderlik Kulübü Yolculuğu: Toastmasters

Ralph SMEDLEY adlı Amerika’lı bir eğitimci tarafından, insanların “Topluluk önünde konuşma becerileri” ni geliştirmek üzere bir sistematik geliştirip bunu Young Male Christians Association üyesi gençlere öğretmeye başlamasıyla temelleri atılmış, 1924 yılında resmi olarak California’da kurulmuş, günümüzde 135 ülkede 15.000′ e yakın kulübü ve 300.000 üzerinde üyesi olan eğitim kulüpleri organizasyonudur.

Toastmasters Türkiye

Türkiye’deki ilk Toastmasters kulübü 1996 yılında Ankara’da kurulmuş. bir sonraki kulüp ise 2007’de İstanbul’da. Türkiye’ de şu anda 12 kulüp bulunmakla birlikte bunlardan İstanbul’daki 4, Ankara’da 2 ve Bursa’daki 1 kulüp İngilizce, diğerleri Türkçe sunum yapmaktalar. İstanbul Türkçe Toastmasters Türkiye’ deki ilk Türkçe Kulüp olup 2010 yılının Kasım Ayında kurulmuştur.

Bir İletişim ve Liderlik Kulübü Yolculuğu: Toastmasters

İletişim ve Liderlik

İletişim” ve “Liderlik”olmak üzere iki ayrı program takip edilmektedir. Tamamen gönüllü katılımcılardan oluşan, eğitmeni olmayan, katılan insanların birbirinden öğrendiği, sunum yaptığınız ve yapılan sunumları değerlendirdiğiniz, belli bir sistematiğe oturmuş şekilde ilerleyen, sadece topluluk önünde bir şey anlatma korkusunu yenmenin yanında, teklemeden konuşmayı, beden dilini kullanmayı, sesinizin tonunu ve iniş çıkışlarını kontrol etmekten, nasıl durmanız, sallanmamanız, göz teması kurmanız vb. pek çok teknikle beraber giriş, gelişme, sonuç şeklinde anlatım yapmayı, dinleyici üzerinde nasıl hakimiyet kurulabileceğini, insanların ilgisini sunum boyunca nasıl canlı tutabileceğinizi, topluluğu ikna edebilmek gibi hitabet sanatlarını da öğretmek amaçlanmaktadır.

Kısaca Toastmaster organizasyonunun amacı: Bireylere sunum becerilerini yavaş yavaş katarak, toplum önünde kendini ifade etme becerileri kazandırmaktır. Amaçlanan, tek kisinin anlattığı ve diğer katılımcıların dinlediği toplantılardan ziyade, tüm katılımcıların aktif olarak katıldığı bir toplantı oluşmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda sadece ders ya da iş ile ilgili konulardan ziyade farklı konuşma, sohbet konuları bulan katılımcılar , değişik konularda da kendilerini bilgilendirme ve geliştirme olanakları bulmaktadır. Konular katılımcıların kendi isteğine göre belirlenebilir. Benim tercihim masalların büyülü ve gerçek dünyasından yola çıkarak iletişim, stres yönetimi ve daha bir çok konu da sunumun inceliklerini deneyimleyebilmekti. (Beşinci Hazırlıklı Konuşmam)
Değişiklik göstermekle birlikte toplantıların genel yapısı : Toplantılar 30-40 kisilik gruplardan oluşur. Aşağıda yer alan roller mevcut olup, rolleri bir ya da birkaç kisi alabilir.

Moderator/Toplantı Ustası

(Toplantıyı yönetir ve açılışta toplantıyı genel hatlarıyla dinleyicilere tanıtır. Her toplantının önceden belirlenmiş ve konuşmacılar tarafından hazırlıkları tamamlanmış bir konusu vardır. (tiyatro, yapay zeka, mektup, veda, gelecek , teknoloji, sağlık, eksik, spor, kendine meydan oku, kapak, vb. ). Toplantıdaki anlık sorular moderatorun belirlediği konuya uygun hazırlanır). Moderator konuyu belirleyip toplantı öncesinden katılımcılara haber verir.).

Bir İletişim ve Liderlik Kulübü Yolculuğu: Toastmasters

Sözcük Ustası

Günün sözü (Görevli kisi günün sözünü belirler. Bu genellikle ünlü birinin söylemiş olduğu bir sözdür.). Toplantı boyunca o sözcüğün kullanımı önemlidir. Günümüzde kullanılmayan bir çok sözcüğün kullanımın sağlanması ve konuşmacılara anlık olarak konuşmalarını organize ederek sözcüğü söylemesi ile liderlik yetkinliklerini geliştirmektir.

Zaman Tutucu

(Görevi: Konuşmacıların zamanında konuşmaları tamamlamalarıdır). Konuşmacıların sürelerini tutarak kendilerine sürenin dolmasına yakın geri bildirimde bulunmak ve toplantının sonunda raporlamak.

Dil Bilgisi Görevlisi

(Görevi: Konuşmacıların kullandığı yanlış kelimeleri bulmaktır).
Ana konuşmacılar (Her toplantıda genellikle 3 tane ana konuşmacı olur. 4 ile 7 dakika aralıklarda önceden hazırlanmış konularda konuşurlar. Konuşmacıların her konuşmada farklı hedefleri vardır. İlk konuşmanın amacı, konuşmacının ilk defa sahneye çıkmasıdır. Bunun için konuşmacının en sevdiği hikayeyi anlatması ya da isterse kendini tanıtması istenir. İkinci konusmada acik ve net kelimeler kullanılması, 5. konuşmada beden dilini kullanması, deyimler kullanması vb. hedefler konulur, Yorumlayıcılar da bu hedefleri yorumlarında göz önünde bulundurur. ).Tüm bu konuşmalar yine sistematik bir proje kitabı üzerinden yürütülür. Hazırlıklı konuşma yapmak isteyen kişiler seçildikten sonra kendilerine verilen proje kitabının kılavuzluğunda konuşmalarına hazırlanırlar. (Yedinci Hazırlıklı Konuşmam). Toplantı günü geldiğinde sunumlarını yaparlar.

Değerlendirici / Yorumlayıcılar

(Konuşmacıların yaptığı sunumu değerlendirirler. Her konuşmacı için bir yorumcu bulunmaktadır).

Bir İletişim ve Liderlik Kulübü Yolculuğu: Toastmasters
Dinleyici

(Ana konuşmacıların sunumlarından farklı sorular kaydeder ve sonrasında bu soruları dinleyicilere sorar).
Oy toplayıcı(Her toplantıda oylanan en iyi konuşmacı , en iyi yorumlayıcı değerlendirmelerini toplar ve toplantının sonunda günün kazananlarını belirler).

Doğaçlama Ustası / Anlık Sorular Sorucu

(Toplantının konusuna uygun 6-7 soru hazırlar, bunu rastgele grup içinde sorar ve dinleyicilerin kalkıp 1 ile 2,5 dakika arasında bunu anlatmasını ister. )
Başkanın Kapanış Konuşması ya da Genel yorumlayıcı : Toplantının en sonunda toplantının genelini değerlendirir. Genel olarak ne gibi eksikliklerin olduğunu, toplantıya zamanında başlanıp başlanılmadığını, ne gibi olumlu durumların gözlemlendiğini açıklar. Bunun haricinde, her katılımcının masasında bulunan ufak kağıtlara; sunumu yapanın bir olumlu bir de geliştirilebilir özelliğine ilişkin yorum yazılır.

Genel olarak Toastmasters’tan bahsetmiş olmakla beraber İstanbul Türkçe Toastmasters yolculuğumu sonraki yazılarımda paylaşmak üzere… Her zaman biraz daha fazlası için.

Daha fazla İstanbul Türkçe Toastmasters videosu için tıklayın.

Sevgiler,

profile_facebook=”https://www.facebook.com/aysemece” profile_twitter=”https://www.twitter.com/aysemece” profile_linkedin=”https://www.linkedin.com/in/aysemece” profile_instgram=”https://www.instagram.com/aysem_ece”]


 

Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve “Kategorik Veri Analizi ve Hizmette Kalite” Yüksek Lisans Mezunu, İstanbul Türkçe Toastmasters Kulübü Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Danışman, Eğitmen, Veri Analisti ve Blogger.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir